THÀNH VIÊN

Võ Quốc Thịnh

Sáng lập và quản lí

Phan Hoàng Nam

Đồng sáng lập và thiết kế

Nguyễn Quang Anh

Nhà tài trợ

Trịnh Đỗ Duy Hưng

Cố vấn

Lê Minh Trí

Kode Developer

Bùi Đại Dương

Kode Developer

Bùi Tiến Dũng

Kode Developer

Hà Minh Nghĩa

Kode Developer

Trần Nguyễn Thuận Phát

Kode Developer

Lê Văn Đạt

Kode Developer

Võ Khánh An

Kode Developer

Đỗ Anh Vũ

Kode Developer

Kun Do

Kode Supporter

th1nhhdk

Kode Developer, VNux GNU/Linux founder