CÁC SẢN PHẨM CỦA KODE

Hệ điều hành Hydro OS

 • Bắt đầu từ 2020
 • Ngôn ngữ C++, Python
Sử dụng ngay!

Hệ điều hành JetOS

 • Bắt đầu từ 2020
 • Ngôn ngữ C#
Sử dụng ngay!

Neon

 • Bắt đầu từ 2020
 • Ngôn ngữ JavaScript
Sử dụng ngay!

Spinel

 • Bắt đầu từ 2021
 • Ngôn ngữ Python
Sử dụng ngay!

Pas2Js

 • Kế thừa và phát triển
 • Ngôn ngữ Pascal
Sử dụng ngay!

Kode Storage

 • Bắt đầu từ 2020
 • Ngôn ngữ JavaScript
Sử dụng ngay!

Kode Feed

 • Bắt đầu từ 2020
 • Ngôn ngữ JavaScript
Sử dụng ngay!

Kode Discord Bot

 • Bắt đầu từ 2020
 • Ngôn ngữ JavaScript
Sử dụng ngay!

Kode Mini Notes

 • Bắt đầu từ 2020
 • Ngôn ngữ JavaScript
Sử dụng ngay!